Regulamin

Liga Brydzowa

NA DOBREj

Sezon 2020

Główne zasady:

 1. Pierwszy sezon ligi brydżowej składa się z 14 comiesięcznych spotkań turniejowych. Ligę rozpoczynamy dodatkowym  turniejem, który ma charakter pilotażowy.  
 2. Zasady comiesięcznego turnieju:
 3. Gramy na zapis maksymalny.
 4. Punkty w turnieju naliczamy następująco: każda osoba z pary z ostatniego miejsca otrzymuje 2 punkty, osoby z pary na miejscu o jeden wyżej otrzymują dodatkowe dwa punkty (łącznie 4) i wg tej zasady aż do miejsca pierwszego. Dodatkową premię otrzymują osoby: za 3 miejsce – 5, za 2 – 10, za 1 – 15.
 5. Zwycięska para otrzymuje puchar przechodni, który musi dostarczyć na kolejne spotkanie i przekazać zwycięzcy turnieju.
 6. Zwycięska para otrzymuje także nagrody ufundowane przez zwycięzców z poprzedniego miesiąca. Wartość nagrody nie powinna przekraczać kwoty 50 zł/osobę.
 7. Zakończenie sezonu ligowego:
 8. Zwycięzcą ligi jest osoba lub stała para, która zdobędzie najwięcej punktów. Liczymy 10 najlepszych wyników ze wszystkich 14 spotkań turniejowych.
 9. W przypadku remisu będą liczone wszystkie punkty zdobyte podczas trwania ligi.  W przypadku braku rozstrzygnięcia będzie brany pod uwagę wynik z turnieju pilotażowego. Jeżeli to nie wyłoni zwycięzcy, wówczas będziemy liczyli ilość zdobytych miejsc pierwszych, ewentualnie drugich i trzecich.
 10. Punkty liczone są indywidualnie. Pary brydżowe mogą być stałe lub zmienne. Zwycięska, stała para sama decyduje o ewentualnym podziale nagrody głównej.
 11. Zwycięzca całego sezonu ligowego otrzymuje nagrodę główną – puchar.
 12. Informacje dodatkowe:
 13. Wyniki, zdjęcia i relacje będą dostępne na stronie na FB – Liga Brydżowa NA DOBREj. Dodatkowo będzie prowadzona kronika, która w bardziej tradycyjny sposób upamiętni nasze spotkania. Dla chętnych, po zakończeniu sezonu, zostanie wykonana jej kopia.
 14. Na turnieju obowiązuje zasada „wnosowego”. Należy wnieść ulubiony alkohol oraz coś smacznego do jedzenia. Mile widziane wsparcie kuchenno – porządkowe w trakcie turnieju.
 15. Za udział w każdym spotkaniu turniejowym wrzucamy 5 zł/osoba do świnki – skarbonki. Zebrana kwota będzie przeznaczona na organizację turnieju w kolejnym sezonie 2021.
 16. Maksymalna ilość par to 19, dlatego prosimy o szybkie potwierdzanie obecności. Uczestnicy sami dobierają się w pary do kolejnych spotkań turniejowych.

To startujemy. Już NA DOBRE!