Pismo

Cześć,
Odpowiadając na Wasze zapytania oraz liczne komentarze, które krążą wokół sprawy niedopuszczenia do wzięcia udziału w turniejach organizowanych przez Poznańską Asocjację Brydżową pana Olecha Bestrzyńskiego chciałabym przytoczyć fakty, aby wszystkie zainteresowane osoby miały całościowy ogląd sytuacji:


Olech Bestrzyński wzywał do bojkotu PAB na stronie poczytnego forum brydżowego w odpowiedzi na otrzymaną informację, że aby grać w II edycji WIRL’a należy mieć opłaconą składkę członkowską PZBS. Akcja #Bojkot PAB jest o tyle irracjonalne, że nie PAB, a WZBS jest organizatorem WIRL’a, a poza tym regulamin do tego turnieju powstał w sierpniu 2020, kiedy Olech Bestrzyński należał do Komisji Rewizyjnej WZBS i niejako miał narzędzia do ingerencji w kwestię regulaminową dla WIRL’a. Gdy podobny komentarz zamieściła na stronie forum brydżowym jedna z osób współpracujących z obecnym Zarządem PAB została ona obrażona, co było bezpośrednim powodem do zablokowania przez administratora konta Olecha Bestrzyńskiego na okres 12 miesięcy (administrator zwrócił także uwagę, że kara została wymierzona ze względu na notoryczne tego typu zachowanie). Warto dodać, że pan Olech był już kilkakrotnie wcześniej zawieszany w dostępie do konta forum.


Ogłaszając #bojkot PAB pan Bestrzyński wzywał do nieuczestniczenia w turniejach organizowanych na Real Bridge przez Stowarzyszenie, a szczególnie zniechęcał osoby spoza Poznania wskazując, że zyski zostaną przeznaczone na sprzęt i sukna dla graczy poznańskich. Przedstawiał ofertę w bardzo złym świetle i wyrażał nadzieję, że oferta nie zyska akceptacji. A przecież z tych środków finansowany jest cykl szkoleniowy Danusia Uczy oraz planowane są zakupy, które podwyższą standard rozgrywania turniejów organizowanych przez PAB (sukna, nowy sprzęt, kawa, herbata w IOR), z czego skorzystają wszyscy gracze. Zastanawia więc celowość takiego działania…


Stanowisko Zarządu PAB było jasno wyrażone w piśmie do WZBS w tej sprawie: „zachowanie jest otwarcie wymierzone przeciwko interesom PAB, jego członkom i działa jawnie na szkodę Stowarzyszenia”. Stanowisko Zarządu PAB zostało podtrzymane przez cały Zarząd organizacji nadrzędnej – Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego, a późniejsze odwołanie Olecha Bestrzyńskiego do szczebla centralnego – PZBS – zostało oddalone przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS. Oto w skrócie stanowisko Zarządu WZBS: „W pełni akceptując i popierając stanowisko Poznańskiej Asocjacji Brydżowej…” „…podkreślić należy, że kol. Bestrzyński publicznie wezwał do bojkotu PAB, a więc jawnie działa na szkodę Poznańskiej Asocjacji Brydżowej, stąd też dopuszczenie do udziału w turnieju, a więc możliwość korzystania z wysiłku i pracy PAB, byłoby całkowicie niezrozumiałe dla pozostałych członków stowarzyszenia” „Zarówno Zarząd WZBS, jak i PAB, nie uznaje obecnej sytuacji za ostateczną, jednak aby mogła ona ulec zmianie, konieczne jest podjęcie przez kol. Bestrzyńskiego jakichkolwiek, choćby najmniejszych, działań zmierzających do zaprzestania łamania regulaminów (Statutu PAB) i naprawienia szkody.” Podsumowując: Sprawa jest banalnie prosta – za swoje niewłaściwe zachowanie należy przeprosić i zaniechać dalszych działań tego typu, aby zmienić sytuację.

Ten krok musi wykonać Olech Bestrzyński. To podstawowe zasady życia społecznego i cieszę się, że osoby formalnie decydujące w tej sprawie także podzielają ten pogląd (Zarząd WZBS oraz Rzecznik Dyscyplinarny PZBS): „W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego PZBS stanowią one wystarczającą podstawę do ograniczenia dostępu panu Olechowi Bestrzyńskiemu do organizowanych turniejów w ramach Stowarzyszenia”. 

Pozdrawiam, Małgorzata Cieślińska
PS. W załączeniu pełna dokumentacja w tej sprawie.

Dodaj komentarz